HẠ GIÁ NỔI BẬT

Máy khác nhau để đáp ứng mọi nhu cầu

Trước:máy nghiền chứa các viên bi từ 80 skd đến 30 mmKế tiếp:nghiên cứu thí điểm ở Ấn Độ